RARA WAT KOKEN WE DEZE WEEK?

Stichting Behoud Gasfabriek, Stichting Kinderopvang Alkmaar en de Openbare Basisschool Nicolaas Beets werken samen aan het aanbod van naschoolse activiteiten voor de kinderen op school en de kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) van Kindercentrum Rapsodie. De kinderen van de BSO krijgen kooklessen in het daarvoor ingerichte kookcafé van Kindercentrum Rapsodie, met veel enthousiaste kinderen als resultaat.

Puur, lekker en met plezier koken na school

In het Kinderkookcafé leren de kinderen hoe je puur, lekker en met plezier kunt koken. De GAS!FABRIEK leert de kids gezond en lekker koken. Met het koken steun je gelijk het stadslandbouw project: http://www.gasfabriek.com

Puur & lekker koken voor de GAS!FABRIEK

Data stadskidsalkmaar: Koken met sterren

In september start de GAS!FABRIEK in Kindercentrum Rapsodie met een kookworkshop voor de kinderen uit groep 3 en 4, bestaande uit een blok van 6 lessen. Er worden 5 blokken aangeboden.

Blok 1: vrijdag 26 sep t/m vol 2014
Blok 2: vrijdag 7 nov t/m 12 dec 2014
Blok 3: vrijdag 9 jan t/m 6 mrt 2015
Blok 4: vrijdag 13 mrt t/m 7 apr
Blok 5: vrijdag 22 mei t/m 26 juni

Geef je hier op via  http://stadskidsalkmaar.nl/west/activiteiten/koken-met-sterren/7835/

Advertentie