ACTIVITEITEN IN BEELD

Wat gaan we straks doen in de Gasfabriek? En wat doen we al? Allemaal vragen die we vaak krijgen. Hier onder zie je wat sfeerbeelden van een aantal activiteiten die al hebben plaats gevonden in de Gasfabriek. Dat moet een een mooi beeld geven van wat je kan verwachten. Dus wil je mee helpen met de activiteiten? … Continue reading ACTIVITEITEN IN BEELD

RARA WAT KOKEN WE DEZE WEEK?

Stichting Behoud Gasfabriek, Stichting Kinderopvang Alkmaar en de Openbare Basisschool Nicolaas Beets werken samen aan het aanbod van naschoolse activiteiten voor de kinderen op school en de kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) van Kindercentrum Rapsodie. De kinderen van de BSO krijgen kooklessen in het daarvoor ingerichte kookcafé van Kindercentrum Rapsodie, met veel enthousiaste kinderen … Continue reading RARA WAT KOKEN WE DEZE WEEK?