GAS!FABRIEK

Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken partners in voor behoud van het culturele erfgoed van de voormalige GAS!Fabriek. Dit pand uit 1915 aan de Helderseweg in Alkmaar stond jaren leeg, en dreigde te worden gesloopt. Zonde toch?! Deze historische plek moet behouden blijven voor de volgende generatie. Vinden wij. Stook jij ook mee?! 

Onze doelstelling is: Het ontsluiten van de geschiedenis van het voormalige gaswinnigsterrein en het daar op laatste overgebleven pand dat nog herinnerd aan het industriële verleden van de Stad. Door het open te stellen en weer toegankelijk te maken voor het brede publiek met inbegrip van het ontwikkelen, faciliteren en organiseren van (educatieve) activiteiten (mede) gericht op het vergroten van de kennis en het bewustzijn over de geschiedenis van de GAS!Fabriek.

Hoe hebben we dit aangepakt? Met vrijwilligers, helden en vrienden hebben we het erfgoed nieuw leven ingeblazen. Volg hier onze vorderingen. Wil je ook meehelpen? Doe een donatie of zet je expertise in voor de GAS!Fabriek.