GAS!FABRIEK

Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich met vrijwilligers en steun van betrokken partners in voor behoud van het culturele erfgoed van de voormalige GAS!Fabriek. Dit pand uit 1915 aan de Helderseweg in Alkmaar stond jaren leeg, en dreigde te worden gesloopt. Zonde toch?! Deze historische plek moet behouden blijven voor de volgende generatie. Vinden wij. Stook jij ook mee?! 

Geef erfgoed een kans

Behoud culturele erfgoed

Om het erfgoed van de GAS!Fabriek te behouden, herstellen en te ontwikkelen, zodat het op een verantwoorde en toekomstbestendige manier te benutten is. Door in het erfgoed activiteiten aan te bieden die een maatschappelijke meerwaarde biedt voor jong en oud en omgeving.

Onze doelstelling is: Het ontsluiten van de geschiedenis van het voormalige gaswinnigsterrein en het daar op laatste overgebleven pand dat nog herrinerd aan het industriële verleden van de Stad. Door het open te stellen en weer toegankelijk te maken voor het brede publiek met inbegrip van het ontwikkelen, faciliteren en organiseren van (educatieve) activiteiten (mede) gericht op het vergroten van de kennis en het bewustzijn over de geschiedenis van de GAS!Fabriek.

Samen laten we de GAS!Fabriek weer stomen.

Hoe hebben we dit aangepakt? Samen met onze helden en vrienden hebben we het erfgoed nieuw leven ingeblazen. Volg hier onze vorderingen.

Word ook vriend

Steun onze missie  het culturele erfgoed van de GAS!Fabriek te behouden. Voor slechts €25 per jaar kun je hier VRIEND worden. Je krijgt dan een eigen m2 moestuin bij de GAS!Fabriek voor €25 per m2 per seizoen.

ANBI

Stichting Behoud GAS!Fabriek is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat, afhankelijk van de vorm waarin de gift gedaan wordt, deze gift aftrekbaar is van de inkomsten- en vennootschapbelasting. Door de nieuwe Geefwet levert een gift aan een culturele ANBI tijdelijk een extra voordeel op. Je mag je gift met een multiplier van 125% verhogen. Je kunt dus 25% meer aftrekken dan dat je hebt geschonken. Het is geldig voor extra aftrek voor giften van minimaal € 60 en maximum € 5000. Een afschrift van de gift moet aan de Belastingdienst overlegd kunnen worden.

Voorbeeld: Giften aan culturele ANBI: € 200, verhoging 25%= € 50, aftrekbaar: € 250.

Giften als bedrijf

De aftrek voor bedrijfsgiften is ook verruimd. Vanaf 2012 mag in plaats van de geldende 10%, liefst 50% van de fiscale winst afgetrokken worden. Voor vennootschapbelasting geldt een multiplier van 150%, tot een maximum van € 5000 per jaar.

‘Wat krijg je er voor terug? Meer dan 50 nieuwe vrienden! Bovendien krijg je speciale aanbiedingen en word je uitgenodigd voor de jaarlijkse speciale Vriendenavond; én je ontvangt onze eeuwige dank!

Doneer-via-ideal2