VAN GASFABRIEK TOT GASOPSLAG..

Om te voorzien in de groeiende vraag naar gas in Alkmaar kwam er in 1914 een plan op tafel om aan de Helderseweg een geheel nieuwe gasfabriek te bouwen. Op 25 oktober 1915 werd begonnen met de bouw van de gasfabriek en op 10 juli 1917 stroomt de eerste kubieke meter stadsgas het net in.

Van stadsgas tot europese gasrotonde

De fabriek heeft gefunctioneerd tot begin jaren van de vorige eeuw. Maar ook daarna bleef Alkmaar als stad om gas draaien en dat zal nog wel even zo blijven. Met de aardgas velden in de Boekelmeer en Bergermeer. Nu worden deze gebruikt als gasopslag als onderdeel van de gasrotonde van Europa.

In 1852 werd er een nieuwe lichtbron ontdekt. Namelijk gas wat werd gewonnen uit steenkool. In Alkmaar werd hiervoor in 1852 een leidingennet aangelegd voor het stadsgas. En in 1983 werd de gasfabriek door de gemeente overgenomen om zo de prijs omlaag te krijgen. Van 1883 tot 1968 produceerde de gemeente Alkmaar geheel zelfstandig gas. De werkplaats aan de Helderseweg herinnert nog aan die tijd.

Tot de vondst van een grote aardgasbel in Slochteren in 1959. In 1967 kwamen er kachels op aardgas op de markt en was het snel gedaan met het roet en de kolen. Ook in Alkmaar werd geboord en in de Boekelemeer en Bergermeer werd er aardgas gevonden. Toen deze velden leeg raakten werden ze in 1997 gebruikt als natuurlijk ondergrondse gasopslag. Tegenwoordig verwarmen we onze huizen dus met aardgas en zorgt TAQA Energy voor de constante aanvoer.

Aardgas

De geologische ondergrond van Noord-Holland gaf aanleiding om te vermoeden dat ook hier kansen waren om aardgas te vinden. In 1964 vond Amoca een winbare voorraad aardags in de bodem van Schermer. Er kwamen later tal van aardgas vondsten bij. Ook in de Boekelermeer en Bergermeer van Alkmaar in het zogeheten Alkmaarderveld. Toen het Alkmaarderveld leeg raakte werd ze in 1997 gebruikt als natuurlijk ondergrondse gasopslag. Het Groningenveld kan pieken steeds minder opvangen
.

 Aardgas pieken

Nederland is een echt aardgasland. Aardgas voorziet in 43 procent van onze totale energiebehoefte. Dat Nederland voor zo’n groot deel draait op aardgas is een gevolg van de gasvondst in Groningen. Maar het gasveld in Groningen is nu voor meer dan twee derde leeg. Daardoor kan het gas uit Groningen steeds minder de grote pieken in de vraag naar aardgas kan opvangen. Die pieken zijn er vooral in de winter, wanneer we met zijn allen veel meer gas verbruiken om huizen en kantoren te verwarmen.

Voor zekere levering is gasopslag nodig.
 Nu Groningen in de nabije toekomst de pieken in de vraag naar gas niet meer kan opvangen, heeft Nederland buffervoorraden nodig: gasopslag. Er zijn al gasopslagen in Norg, Grijpskerk en Alkmaar, maar dat is niet genoeg. Om er in 2020 even zeker van te zijn als nu dat we op elk gewenst moment over voldoende gas kunnen beschikken, is meer gasopslag nodig.

Aardgasveld als opslag

Het Bergermeerveld blijkt bij uitstek geschikt
. Bij gasopslag wordt een leeg gasveld opnieuw gebruikt om gas in op te slaan. Hoe mooi is dit? TNO heeft het Bergermeer-gasveld vergeleken met andere velden in Nederland. Uit dat onderzoek is gebleken dat Bergermeer voor dit doel het beste veld is. Het heeft het de juiste omvang (niet te groot, niet te klein) en het veld heeft precies de goede samenstelling van poreuze zandsteen. Bovendien ligt het dicht bij de Randstad en het hoofdleidingennet. De eerste commerciële opslag van aardgas in het Bergermeerveld van TAQA Energy is gestart in 2014. De volledige capaciteit van het veld kan een jaar later worden benut. In het Bergermeerveld komt 9 miljard kubieke meter gas, waarvan een commerciële werkvoorraad van 4,1 miljard kubieke meter. De rest is zogenoemd ‘kussengas’ om het veld op een minimale druk te houden. De gasopslag in de Bergermeer is straks een van de grootste van Europa. Het plan past in de Nederlandse ambitie de gasrotonde voor Noord- en West-Europa te worden.

Bronnen

Historische beelden

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=pnb72eNjZMw]