RARA WAT KOKEN WE DEZE WEEK?

Stichting Behoud Gasfabriek, Stichting Kinderopvang Alkmaar en de Openbare Basisschool Nicolaas Beets werken samen aan het aanbod van naschoolse activiteiten voor de kinderen op school en de kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) van Kindercentrum Rapsodie. De kinderen van de BSO krijgen kooklessen in het daarvoor ingerichte kookcafé van Kindercentrum Rapsodie, met veel enthousiaste kinderen … RARA WAT KOKEN WE DEZE WEEK? verder lezen

Advertentie