TINY HOUSES

Stichting behoud GAS!Fabriek zet zich in voor de herbestemming van het oude gaswinningsterrein. Samen met de gemeente Alkmaar wordt deze nieuwe woonvorm, Tiny Houses, op het braakliggende terrein verkent. 

Alkmaar doet het!

Samen gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Wanneer is tijdelijk verblijf in Tiny Houses op wisselende braakliggende terreinen haalbaar? Is deze nieuwe woonvorm ook inpasbaar in gemeentelijk beleid? Voor welke doelgroepen is het fijn wonen in een Tiny House op wisselende plaatsen? Waar lopen we tegen aan als omgeving, gemeente en gebruiker. Wat is er minimaal nodig op een braakliggend terrein voor deze verplaatsbare objecten?

Pilot slim ruimtegebruik

De pilot Tiny Houses moet een verkenning worden van alle soorten en maten ten behoeve van slim ruimtegebruik voor de gemeente Alkmaar. Verplaatsbare objecten uittesten door iedereen die hier interesse in heeft.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en blijf op de hoogte van de mogelijkheden.

Tiny House bij de Gasfabriek:

En nog veel meer… check het hier

Advertenties