TIJD VOOR EEN NIEUWE STAP VAN DE GAS!FABRIEK NAAR MEO WERKT

Per 1-9-17 gaat Nicolette De Wandeler zich bij stichting MEO als jobcoach inzetten. Heel jammer voor ons, maar fijn voor haar en alle talenten die ze mag gaan coachen voor nu en in de toekomst. Succes bij Meo We wensen Nicolette alle succes en bedanken haar voor al haar positieve inzet en enthousiasme vanaf het … Continue reading TIJD VOOR EEN NIEUWE STAP VAN DE GAS!FABRIEK NAAR MEO WERKT

STICHTING MEO VERHUIST NAAR GAS!FABRIEK

Vanaf januari 2017 huurt Stichting MEO het grootste deel van de kantoorruimte in de GAS!Fabriek, industrieel erfgoed in handen van bewoners. Stichting MEO is een sociale onderneming en verzorgt grafische vormgeving, webdesign, tijdschriften en andere media voor non-profitorganisaties. Stichting Behoud GAS!Fabriek en Stichting MEO gaan gezamenlijk 45 werkervaringsplaatsen aanbieden op het gebied van media, horeca, … Continue reading STICHTING MEO VERHUIST NAAR GAS!FABRIEK

ADAPT VIERT EERSTE LUSTRUM BIJ HERBESTEMDE GASFABRIEK

Adapt bestaat deze maand vijf jaar, maar had alleen nog maar een facebookpagina. Stichting MEO bood aan een website te maken. MEO biedt als leerwerkbedrijf met jonge, creatieve en enthousiaste medewerkers allerlei dienstverlening aan non-profitorganisaties. Jongeren doen er werkervaring op, samen met stagiairs uit het regulier en speciaal voortgezet onderwijs. Dankzij professionele begeleiding en ondersteuning … Continue reading ADAPT VIERT EERSTE LUSTRUM BIJ HERBESTEMDE GASFABRIEK