PRIVACY

Stichting Behoud GAS!Fabriek, hierna te noemen; De Gasfabriek, verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: klanten, bezoeker, vrijwilligers, potentiële klanten, partners, vrienden en medewerkers.

Stichting Behoud GAS!Fabriek
Helderseweg 28 Alkmaar
Tel (072) 220 10 97
info@gasfabriek.com
www.gasfabriek.com

Toestemming
De Gasfabriek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij respecteren je privacy en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor gegevens van vrijwilligers en medewerkers die jonger zijn 16 jaar, is er eerst toestemming van ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een website bezoeker ouder dan 16 is. We hebben in ieder geval niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders wel aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gasfabriek.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor nieuws- of promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit. Wil je niet benaderd worden door ons of via een specifiek communicatiemiddel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken of anderszins kenbaar te maken. 

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website. 

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbrief adressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
De Gasfabriek behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij verzamelen Persoonsgegevens bij het indienst nemen van vrijwilligers en medewerkers, bij het opnemen van contact via de mail, telefoon en de website, het aanmelden van vrienden, donateurs en partners, het abonneren op de Gasfabriek -nieuwsbrief en bij een bezoek aan de Gasfabriek evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de Gasfabriek dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of de Gasfabriek hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail naar info@gasfabriek.com

Derden
De Gasfabriek verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij u ons vraagt een dienst voor een activiteit bij een andere partij dan de Gasfabriek in te huren. We raden u aan te informeren naar het privacybeleid van de desbetreffende derden, om inzicht te krijgen in de manier waarop zij met de gegevens over u omgaan. De Gasfabriek is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de privacy policy voor websites van derden, die via de site van de Gasfabriek door middel van links te bereiken zijn.

Foto’s
Fotomateriaal van reguliere activiteiten en bijeenkomsten kunnen gepubliceerd worden op de website en social media pagina. Persoonsgegevens worden daarbij nooit vermeld, tenzij hiervoor expliciete toestemming is gegeven.

Cookies
De website gasfabriek.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van de Gasfabriek beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat de Gasfabriek na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de website en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de Gasfabriek inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de Gasfabriek de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke pc) onze website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Social Media (facebook, instagram, twitter)
De Gasfabriek plaatst Twitter Facebook of Instagram cookies op uw pc om het (re)tweeten, en liken van berichten mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Gasfabriek website bent ingelogd op Twitter, Facebook of instagram en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging
de Gasfabriek heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van de Gasfabriek zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vindende Gasfabriek kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van de Gasfabriek of als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@gasfabriek.com

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens. 

Wijziging van Privacy Verklaring
De Gasfabriek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Verklaring.

Advertentie