DOE MEE

Steun onze missie: behoud  het culturele erfgoed van de GAS!Fabriek en doe een DONATIE. Vanaf €25 per jaar kun je hier al VRIEND worden.

Geef talent en erfgoed een kans

Stichting Behoud GAS!Fabriek is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat, giften tussen de € 60 en € 5000 aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapbelasting. Een afschrift van de gift moet aan de Belastingdienst overlegd kunnen worden. Omdat wij een culturele ANBI zijn, levert dit zelfs een extra voordeel op.

Wat krijg je er voor terug?
Meer dan 50 nieuwe vrienden! Bovendien krijg je speciale aanbiedingen en word je uitgenodigd voor de Vriendenavond; én je ontvangt onze eeuwige dank!

Doneer-via-ideal2

Giften culturele ANBI 125% aftrekbaar

Door de nieuwe Geefwet levert een gift aan een culturele ANBI tijdelijk een extra voordeel op. Je mag je gift met een multiplier van 125% verhogen. Je kunt dus 25% meer aftrekken dan dat je hebt geschonken.

Voorbeeld: Giften aan culturele ANBI: € 200, verhoging 25%= € 50, aftrekbaar: € 250.

Giften culturele ANBI als bedrijf 150% aftrekbaar

De aftrek voor bedrijfsgiften is ook verruimd. Vanaf 2012 mag in plaats van de geldende 10%, liefst 50% van de fiscale winst afgetrokken worden. Voor vennootschapbelasting geldt een multiplier van 150%, tot een maximum van € 5000 per jaar.

 

Advertenties