DOE MEE

Stook mee! Samen laten we het erfgoed weer stomen! Voor een bedrag vanaf €1 per maand kun je al doneren. Wil je meer doen? Wordt dan bijvoorbeeld een VRIEND van de GAS!Fabriek voor €25 per jaar en krijg een 1,5 meter moestuin (Corona proof). Of zet je expertise in en wordt een actief betrokken vriend. Of ondersteun ons als organisatie en wordt een van onze HELDEN.

Geef talent en erfgoed een kans en wordt vriend van de Gasfabriek

Maak onderaan deze pagina je keuze kenbaar aan ons. We zijn je eeuwig dankbaar.

Wordt een actief berokken vriend van de GAS!Fabriek en help mee wanneer en waarmee jij wilt. Mail je interesse naar info@gasfabriek.com.

Wat krijg je er voor terug? Meer dan 50 nieuwe vrienden én je ontvangt onze eeuwige dank!! Bovendien word je uitgenodigd voor de leukste borrels en activiteiten in de GAS!Fabriek.

Stichting Behoud GAS!Fabriek is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapbelasting. Steun onze missie: behoud  het culturele erfgoed van de GAS!Fabriek en doe mee!